Vårt hållbarhetsarbete

Så här jobbar vi med hållbarhet

– Vårt mål är att leverera en långsiktigt stabil pension till dig som sparare. Det vill vi göra till lägsta möjliga kostnad, samtidigt som vi vill bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i samhället. För att göra det tar vi hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i vår verksamhet och i våra investeringar, säger Maria Lilja, hållbarhetsansvarig.

Maria Lilja.jpg

Maria Lilja, hållbarhetsansvarig

Vårt hållbarhetsarbete i investeringsverksamhen

✔ Vi väljer in företag

med hög hållbarhetsprofil. Vi tror att det ger bättre avkastning på lång sikt och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

✔ Vi väljer bort företag

som bryter mot globala normer och de med låg hållbarhetsprofil.

✔ Vi påverkar

genom att ta vårt ägaransvar och driva påverkansdialoger i företag där vi har en stor ägarandel.

✔ Vi minskar vårt klimatavtryck

genom att inte investera i företag som utvinner kol och olja och prioritera verksamheter som bidrar positivt till klimatet.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete inom vår investeringsverksamhet

Vi följer upp och redovisar

Utveckling ESG-betyg noterade aktier.png
Aktieprtföljens absoluta koldioxidutsläpp.png

* MSCI ACWI är ett globalt index och MSCI ACWI ESG Universal är ett index med företag med höga ESG-betyg.

Läs mer om hur vi följer upp och redovisar 

Vårt hållbarhetsarbete i försäkringsverksamheten

I vår försäkringsverksamhet arbetar vi för en stabil pension till låga avgifter till dig som medlem. Vår försäkringsavgift är 0,05 procent på kapitalet. Vi arbetar också för att du ska vara nöjd och att verksamheten. Våra medlemmar ger oss 4,7 av 5 i betyg. Vi strävar efter att ha så liten påverkan på klimatet som möjligt bland annat genom att mer gå över till digitala utskick. Under 2023  sparade vi 126 träd på de utskick som gick digitalt istället för på papper.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete inom försäkringsverksamheten.

Hållbarhet försäkring.PNG

Vårt hållbarhetsarbete i vår organisation

Vår egen organisation är liten. Det innebär att den har en begränsad påverkan för helheten i vårt hållbarhetsarbete men det är naturligtvis viktigt att vårt hållbarhetsarbete även genomsyrar vår egen organisation. Vi arbetar därför för jämställdhet och för minskat eget klimatavtryck.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete inom vår organisation

Hållbarhet i den egna organisationen.PNG

XS SM MD LG XL