Kåpan i siffror

På den här sidan har vi sammanställt de siffror och nyckeltal som vi tror kan ge en bra överblick av vår verksamhet. 

  2023 2022
Förvaltat kapital 31 december
(miljoner kronor)
147 661 132 438
Totalt inbetalade premier
(miljoner kronor)
7 247 6 730
Utbetalade pensioner
(miljoner kronor)
3 276 3 468

Antal medlemmar 31 december

907 739 888 029

Antal anställda

19  19

Placering av våra tillgångar

imagei2xk.png

Diagrammet visar att föreningens tillgångar, den 31 december 2023, var placerade enligt följande: 45 procent i aktierelaterade tillgångar, 35 procent i räntebärande tillgångar, 18 procent i fastighetsrelaterade tillgångar och 2 procent i övriga tillgångar.

Nyckeltal

  2023 2022

Avkastning på förvaltat kapital

 8,6 % - 6,3 %

Genomsnittlig avkastning, 5 år

 7,6 % 5,9 %

Administrativa kostnader

0,05 % 0,05 %

Kapitalförvaltningskostnadsprocent

0,04 % 0,04 %

Solvensgraden 31 december

246 % 245 %

Konsolideringsgraden 31 december

100 % 100 %
XS SM MD LG XL