Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål? Då kan du kontakta oss. Vi vill gärna ta del av dina synpunkter eller förslag för att bli bättre.

Lämna gärna synpunkter

Hjälp oss att utveckla vår service till dig. Om du har synpunkter eller förslag på hur vi kan bli bättre, vill vi gärna ta del av dem. Du kan skicka dina synpunkter och förslag till kundservice@kapan.se.

Om vi inte är överens eller om du har ett klagomål

Vi vill att du som medlem ska vara nöjd med oss. Om du som medlem är missnöjd med ett beslut eller hur ditt ärende hanterats, vill vi att du i första hand vänder dig till vår kundservice.

Telefon: 060-18 75 85
E-post: kundservice@kapan.se
Adress: Kåpan Tjänstepension, 851 90 Sundsvall

Är du inte nöjd efter den kontakten vill vi att du skriftligen, via post eller e-post, skickar in att du vill ha en ny prövning av ditt klagomål. Om vi inte kan lämna ett svar inom 14 dagar får du ett besked om när du kan förvänta dig ett svar.

Det är alltid kostnadsfritt för dig att lämna klagomål till oss.

Du kan kontakta vår klagomålsansvarige

Du är välkommen att kontakta vår klagomålsansvarige som säkerställer att du får ditt ärende prövat på ett objektivt och korrekt sätt. Vår klagomålsansvarige heter Ulf Petersson och är registrerad hos Finansinspektionen. Du kommer i kontakt med honom på följande sätt:

E-post: klagomalsansvarig@kapan.se
Adress: Klagomålsansvarig, Kåpan Tjänstepension, 851 90 Sundsvall

Pensionsnämnden för PA 16

Rör ditt ärende tolkning av pensionsavtalet PA 16 kan Statens tjänstepensionsverk (SPV) eller Kåpan Tjänstepension begära att pensionsnämnden för PA 16 ska tolka villkoren i PA 16. Nämnden består av ledamöter utsedda av kollektivavtalsparterna.

Konsumenternas försäkringsbyrå

Om du behöver hjälp och råd kan du vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå på telefon 0200-22 58 00. Du kan även vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.

Allmän domstol

I sista hand kan du väcka talan i allmän domstol.

XS SM MD LG XL