Våra låga avgifter

Vi arbetar aktivt med att effektivisera vår verksamhet. Våra kostnader som andel av förvaltat kapital, har minskat över tid. Vårt mål är att fortsätta sänka kostnaderna för att kunna ge dig som medlem en högre pension.

Vi tar ut en försäkringsavgift på 0,06 procent av ditt pensionskapital vilket är den kostnad vi har för att administrera din försäkring.

Vi har även kostnader för att förvalta ditt kapital som dras direkt från din årliga avkastning. Vår kapitalförvaltningskostnad är 0,04 procent.

Utöver de kostnader vi har för våra egna förvaltare så tar riskkapitalfonder och andra externa förvaltare ut avgifter. De avgifterna dras direkt på avkastningen från respektive investering och ingår inte i kapitalförvaltningskostnaden.

Våra kostnader ligger på en lägre nivå än övriga valbara försäkringsgivare som erbjuder traditionell försäkring på det statliga avtalsområdet.

Avgifter för traditionell försäkring för statligt anställda
Försäkringsgivare Fast avgift per år
Rörlig   kostnad*
Kåpan Pensioner 0 kronor 0,10 %
Alecta 75 kronor 0,20 %
AMF 75 kronor 0,19 %

*Rörlig kostnad består av försäkringsavgift och kapitalförvaltningskostnad. (Källa: www.spv.se 2022-01-18.) 

Våra avgifter

Försäkringsavgift:
0,06 procent
Kapitalförvaltningskostnad:
0,04 procent

XS SM MD LG XL