Våra återbäringsräntor

Återbäringsräntan motsvarar utvecklingen av värdet på våra tillgångar. Vi har generationsbaserat sparande i tre generationsportföljer med olika återbäringsräntor. Vilken generationsportfölj du tillhör beror på din ålder. Kåpan Aktieval har en egen återbäringsränta som motsvarar utvecklingen på vår aktieportfölj.

Risknivån i de olika generationsportföljerna är olika vilket avspeglas av skillnaden i tillgångsfördelning mellan huvudsakliga placeringsområden aktier, obligationer och fastigheter. Du som är ung och därmed har lång tid kvar till pension får en högre risk i ditt sparande för att få möjlighet till en högre avkastning, medan du som är äldre och har kort tid kvar till pensionen får en lägre risk i ditt sparande.

Hur vi förvaltar ditt sparande

Vi redovisar här våra återbäringsräntor för våra tre generationsportföljer och Kåpan Aktieval. 

Återbäringsräntor för våra tre generationsportföljer och Kåpan Aktival
  Maj 2024 Hittills i år Senaste året
Generation 54 år och yngre 1,1 % 6,4 % 10,6 %
Generation 55 till 64 år 0,9 % 4,8 % 8,8 %
Generation 65 år och äldre 0,8 % 3,7 % 7,5 %
Kåpan Aktieval 1,8 % 11,3 % 18,4 %

Tabellen visar vad återbräringsräntan varit under den senaste månaden, vad återbäringsräntan varit sen årsskiftet, samt vad den varit under de tolv senaste månaderna. Återbäringsräntan motsvarar den avkastning vi haft under perioden.  

Tidigare återbäringsräntor för 2024

Återbäringsräntor för våra tre generationsportföljer och Kåpan Aktival
  April 2024 Hittills i år Senaste året
Generation 54 år och yngre -0,3 % 5,3 % 9,9 %
Generation 55 till 64 år -0,3 % 3,8 % 8,2 %
Generation 65 år och äldre -0,3 % 2,9 % 7,1 %
Kåpan Aktieval -0,5 % 9,3 % 17,4 %
Återbäringsräntor för våra tre generationsportföljer och Kåpan Aktival
  Mars 2024 Hittills i år Senaste året
Generation 54 år och yngre 2,9 % 5,6 % 11,5 %
Generation 55 till 64 år 2,4 % 4,1 % 9,6 %
Generation 65 år och äldre 2,0 % 3,2 % 8,4 %
Kåpan Aktieval 4,7 % 9,9 % 19,5 %
Återbäringsräntor den senaste månaden och senaste 12 månaderna
  Febuari 2024 Senaste 12 månaderna 
Generation 54 år och yngre 1,7 % 9,1 %
Generation 55-64 år 1,1 % 7,8 %
Generation 65 år och äldre 0,7 % 7,1 %
Kåpan Aktieval 3,6 % 15,0 %
Återbäringsräntor den senaste månaden och senaste 12 månaderna
  Januari 2024 Senaste 12 månaderna 
Generation 54 år och yngre 0,9 % 6,1 %
Generation 55-64 år 0,6 % 5,4 %
Generation 65 år och äldre 0,5 % 5,0 %
Kåpan Aktieval 1,3 % 10,1 %

Här hittar du återbäringsräntor från tidigare år

Återbäringsräntan kan vara både positiv och negativ

Den återbäring som ditt pensionskapital räknas om med kan vara positiv eller negativ vid enskilda tillfällen. Normalt är ditt pensionskapital större än ditt garanterade kapital, det är därför storleken på ditt pensionskapital som kom­mer att avgöra nivån på din pension. Vi räknar om ditt pensionskapital varje månad. Du kan följa utvecklingen av din pension genom att logga in på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

För dig som får din pension utbetald räknar vi om ditt månadsbelopp i januari varje år.

XS SM MD LG XL