Om Kåpan

Det här är Kåpan Tjänstepension

Kåpan Tjänstepension förvaltar kollektivavtalad tjänstepension för dig som är eller har varit statligt anställd. Vi erbjuder en traditionell pensionsförsäkring med långsiktigt god avkastning. Kåpan är en tjänstepensionsförening. Det innebär att medlemmarna äger verksamheten tillsammans.

Föreningen förvaltar över 130 miljarder kronor för omkring 900 000 medlemmar. Vi är ett litet försäkringsföretag med ett stort och viktigt uppdrag. Vårt mål är att leverera en långsiktigt stabil pension till våra medlemmar med bra avkastning. Det vill vi göra till lägsta möjliga kostnad, samtidigt som vi vill bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i samhället. För att göra det gör vi långsiktiga val för att balansera risk och avkastning samtidigt som vi tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i vår verksamhet och i våra investeringar.

thumbnail_KTP_logo_Kivra_sRGB.png

Vi har valt att använda daggkåpans blad som symbol. Daggkåpan känns lätt igen på sina unikt formade veckade rosettblad. I dess centrum samlas tidiga morgnar vattendroppar till en skimrande pärla.

Vår målsättning

Vår målsättning är att ge medlemmarna en långsiktigt god avkastning på sitt pensionskapital inom ramen för ett balanserat risktagande till lägsta möjliga kostnad. Vi strävar efter att främja miljörelaterade och sociala egenskaper i investeringarna och bedriva en hållbar förvaltning.

Kåpan i siffror

Bollar siffror bakgrundsfärg.png

Den 31 december 2022 hade vi 132 438 miljoner i förvaltat kapital. Vår solvens var 245 procent. Vår genomsittliga avkastning har varit 6,0 procent de fem senaste åren och vi har en total rörlig kostnad på 0,10 procent.

Våra produkter

De försäkringsprodukter som föreningen erbjuder är tjänstepensionsförsäkringarna:

  • Kåpan Tjänste
  • Kåpan Valbar
  • Kåpan Aktieval
  • Kåpan Extra
  • Kåpan Flex

Samtliga är traditionella försäkringar och tillhör det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16. En traditionell försäkring innebär att det är våra förvaltare som sköter förvaltningen. 

Kåpan Aktieval är sparande med högre risk som enbart placerar i aktier fram till pension. För övriga produkter är generationssparande där risken i placeringarna anpassas efter din ålder.

Kåpans historia

Kåpan grundades 1992 av parterna på det statliga avtalsområdet. Föreningen hette då FSO (Försäkringsföreningen för det Statliga Området). Huvudändamålet för föreningen var att förvalta premiebestämda pensioner för statligt anställda.

2005 bytte föreningen namn till Kåpan Pensioner. Namnet Kåpan kommer från en populärförkortning av kompletterande ålderspensions som var den del i pensionsavtalet som vi först förvaltade.  

Föreningen fick den 21 december 2020 tillstånd av Finansinspektionen att bedriva tjänstepensionsverksamhet enligt Lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag. Beslutet gällde från den 1 januari 2021. Beslutet innebar bland annat att föreningen bytte firmanamn till Kåpan tjänstepensionsförening.

 

XS SM MD LG XL