Om Kåpan

Det här är Kåpan Tjänstepension

Kåpan Tjänstepension förvaltar kollektivavtalad tjänstepension för dig som är eller har varit statligt anställd. Vi erbjuder en traditionell pensionsförsäkring med långsiktigt god avkastning. Kåpan är en tjänstepensionsförening. Det innebär att medlemmarna äger verksamheten tillsammans.

Föreningen förvaltar över 140 miljarder kronor för omkring 900 000 medlemmar. Vi är ett litet försäkringsföretag med ett stort och viktigt uppdrag. Vårt mål är att leverera en långsiktigt stabil pension till våra medlemmar med bra avkastning. Det vill vi göra till lägsta möjliga kostnad, samtidigt som vi vill bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i samhället. För att göra det gör vi långsiktiga val för att balansera risk och avkastning samtidigt som vi tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i vår verksamhet och i våra investeringar.

thumbnail_KTP_logo_Kivra_sRGB.png

Vi har valt att använda daggkåpans blad som symbol. Daggkåpan känns lätt igen på sina unikt formade veckade rosettblad. I dess centrum samlas tidiga morgnar vattendroppar till en skimrande pärla.

Vår målsättning

Vår målsättning är att ge medlemmarna en långsiktigt god avkastning på sitt pensionskapital inom ramen för ett balanserat risktagande till lägsta möjliga kostnad. Vi strävar efter att främja miljörelaterade och sociala egenskaper i investeringarna och bedriva en hållbar förvaltning.

Kåpan i siffror

Årssiffror.PNG

Den 31 december 2023 hade vi 147 661 miljoner i förvaltat kapital. Vår solvens var 246 procent. Vår genomsittliga avkastning har varit 7,6 procent de fem senaste åren och vi har en total rörlig kostnad på 0,09 procent.

Se fler av våra siffror och nyckeltal

Våra produkter

De försäkringsprodukter som föreningen erbjuder är tjänstepensionsförsäkringarna:

  • Kåpan Tjänste
  • Kåpan Valbar
  • Kåpan Aktieval
  • Kåpan Extra
  • Kåpan Flex

Samtliga är traditionella försäkringar och tillhör det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16. En traditionell försäkring innebär att det är våra förvaltare som sköter förvaltningen. 

Kåpan Aktieval är sparande med högre risk som enbart placerar i aktier fram till pension. För övriga produkter är generationssparande där risken i placeringarna anpassas efter din ålder.

Några ord från vår VD

– Den långsiktiga värdeutvecklingen på föreningens tillgångar har varit god. Inriktningen är att över tid fortsätta utveckla och anpassa verksamheten till en föränderlig omvärld och kunna erbjuda en långsiktig, ansvarsfull och hållbar förvaltning av medlemmarnas inbetalade premier och samlade pensionskapital.

Det primära syftet med föreningens verksamhet är att ge medlemmarna en bra avkastning på sitt pensionskapital, efter avdrag för kostnader, och en god nivå på sin utbetalade tjänstepension. Det är det som mina medarbetare och jag ständigt gör vårt bästa för att åstadkomma, säger Gunnar Balsvik verkställande direktör.

Gunnar Balsvik 1.jpg

Gunnar Balsvik,
Verkställande direktör

XS SM MD LG XL