Vårt hållbarhetsarbete

Så här jobbar vi med hållbarhet

– Vårt mål är att leverera en långsiktigt stabil pension till dig som sparare. Det vill vi göra till lägsta möjliga kostnad, samtidigt som vi vill bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i samhället. För att göra det tar vi hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i vår verksamhet och i våra investeringar, säger Maria Lilja, hållbarhetsansvarig.

Maria Lilja.jpg

Maria Lilja, hållbarhetsansvarig

✔ Vi väljer in

företag med hög hållbarhetsprofil. Vi tror att det ger bättre avkastning på lång sikt och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

✔ Vi väljer bort

företag som bryter mot globala normer och de med låg hållbarhetsprofil.

✔ Vi påverkar

genom att ta vårt ägaransvar och driva påverkansdialoger i företag där vi har en stor ägarandel.

✔ Vi minskar vårt klimatavtryck

genom att inte investera i företag som utvinner kol och olja och prioritera verksamheter som bidrar positivt till klimatet.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete inom vår investeringsverksamhet

Vi följer upp och redovisar

Diagram som visat att Kåpans ESG-betyg ökar och ligger över våra jämförelse-index

Visar hur Kåpan koldioxid utsläpp utvecklats sen 2018 med nedåtgående trend sen 2019.

MSCI ACWI är ett globalt index och MSCI ACWI ESG Universal är ett index med företag med höga ESG-betyg. Källa: MSCI ESG research, ESG Portfolio Analytics

Vill du läsa mer om våra intressanta investeringar?

Vi investerar varje år i flera projekt som bidrar till ett hållbart samhälle. 

Läs mer om några av våra intressanta investeringar

Dekorativ bild på två vindkraftverkDekorativ bild på ett hållbart bostadsområdeDekorativ bild på ett tåg

Vårt hållbarhetsarbete i försäkringsverksamheten

I vår försäkringsverksamhet arbetar vi för en stabil pension till låga avgifter till dig som medlem. Vi arbetar också för att du ska vara nöjd och att verksamheten har ett så liten påverkan på klimatet som möjligt.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete inom försäkringsverksamheten.

Vårt hållbarhetsarbete i vår organisation

Vår egen organisation är liten. Det innebär att den har en begränsad påverkan för helheten i vårt hållbarhetsarbete men det är naturligtvis viktigt att vårt hållbarhetsarbete även genomsyrar vår egen organisation. Vi arbetar därför för jämställdhet och för minskat eget klimatavtryck.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete inom vår organisation

XS SM MD LG XL