Pension – livet ut

Din pension från oss betalas ut livet ut om du inte väljer en annan period. Vi använder prognosränta och livslängdsantaganden för att bestämma hur stor din pension blir per månad. Har du utbetalning livet ut och du lever längre än förväntat fortsätter dina utbetalningar.

Prognosräntan bestämmer takten på din utbetalning

När din pension betalas ut använder vi en prognosränta för att bestämma i vilken takt pensionskapitalet ska betalas ut. Med en hög prognosränta får du ett högt månadsbelopp när du börjar din utbetalning sedan ökar din pension i en lägre takt. Med en låg eller ingen prognosränta får du ett lägre månadsbeslopp när du börjar ta ut pensionen men sedan ökar pensionen i en snabbare takt. Om din genomsnittliga återbäringsränta vid årsskiftet varit lägre än prognosräntan sänks ditt månadsbelopp. Vi har satt prognosräntan till 2 procent.

Livslängdsantaganden

Livslängdsantagande är en bedömning av hur länge personer i en viss grupp uppskattas leva. De används bland annat för att beräkna storleken på din pension.

Varje försäkringsgivare gör sin egen bedömning av hur länge vi beräknas leva. Ju längre den förväntade livslängden är desto lägre blir månadsbeloppet. Detta eftersom pensionen då ska betalas ut under en längre tid. Livslängdsantagandet påverkar främst dig som valt att få din utbetalning livet ut.

Över tid är det viktigt att livslängdsantagandet motsvarar den verkliga livslängden i föreningen. Vi ser därför löpande över våra livslängdsantaganden. Det innebär att vi kan ändra livslängdsantagandet vilket kan påverka ditt månadsbelopp.

blobid0.png

Diagrammet visar hur en pensionsutbetalning per år skulle se ut med ett pensionskapital på 100 000 konor och en antagen återbäringsränta på 5 procent

Vill du jämföra oss med andra

På konsumenternas.se kan du få oberoende fakta och vägledning om din kollektivavtalade tjänstepension. Där kan jämföra oss mot andra försäkringsgivare när det gäller villkor, kostnader, utbetalningsmodeller, livslängdsantaganden och historisk avkastning.

Jämför oss med andra på konsumeternas.se

 

XS SM MD LG XL