Garanterad pension

Din pension från oss är en traditionell försäkring. I en traditionell försäkring ingår en viss garanti. För vår produkt Kåpan Aktieval är den garantin mycket begränsad. På den här sidan beskriver vi hur garantin fungerar och hur stor den är för våra olika produkter.

För varje premie som betalas in räknar vi fram storleken på din framtida garanterade pensionsutbetalning. Det beloppet kallar vi för garanterat belopp. När vi räknar fram ditt granterade belopp ser vi först hur stor premien blir efter att vi gjort kostnadsavdrag. Sedan räknar vi fram storleken på ditt garanterade belopp genom att dividera premien efter avdraget med en kapitaliseringsfaktor. För att kunna räkna ut kapitaliseringsfaktorn måste vi veta när dina utbetalningar börjar, under hur lång tid dina utbetalningarna ska pågå och vad den granterade räntan är. För en försäkring som ska betalas ut i fem år blir det 60 månader som pensionen betalas ut och kapitaliseringsfaktorn blir nära 60 om pensionen snart ska betalas ut. Om vi har en positiv garanterad ränta blir kapitaliseringsfaktorn då mindre än 60 och den blir lägre ju längre tid det är fram till din utbetalning. Med en negativ garanterad ränta blir kapitaliseringsfaktorn större än 60 och den blir större ju längre tid det är fram till din utbetalning.

Garanti för Kåpan Tjänste, Kåpan Valbar, Kåpan Flex och Kåpan Extra

Idag består garantin för Kåpan Tjänste, Kåpan Valbar, Kåpan Flex och Kåpan Extra av att 80 procent av inbetalda premier tillgodoräknas en garanterad ränta på 1 procent före avdrag för skatt och kostnader. Kostnadsavdraget är idag 0,2 procent.

Räkneexempel för Kåpan Tjänste, Kåpan Valbar, Kåpan Flex och Kåpan Extra

Exempel på hur vi räknar ut garanterat belopp för en försäkring som får en premie på 5 000 kronor. Personen som har försäkringen är idag 35 år och vill ta ut pensionen från 67 år och i fem år. 

Räkneexempel för försäkring med generationssparande
Premie efter premieavdrag = Premie · (1 – premieavdrag)
 

= 5 000 kr · (1 – 0,20)

 

= 5 000 kr · 0,8

 

= 4 000 kr

   
Garanterat pensionsbelopp = Premie efter premieavdrag / kapitaliseringsfaktorn
  = 4 000 kr /  46,34
  = 86,32 kr/månad

Garanti för Kåpan Aktieval

För Kåpan Aktieval består garantin idag av att 20 procent av inbetalda premier tillgodoräknas en garanterad ränta på 0 procent före avdrag för skatt och kostnader. Kostnadsavdraget idag är 0,2 procent.

Räkneexempel Kåpan Aktieval

Exempel på hur vi räknar ut garanterat belopp för en försäkring som får en premie på 5 000 kronor. Personen som har försäkringen är idag 35 år och vill ta ut pensionen från 67 år och i fem år.

Räkneexempel för Kåpan Aktieval
Premie efter premieavdrag = Premie · (1 – premieavdrag)
 

= 5 000 kr · (1 – 0,80)

 

= 5 000 kr · 0,2

 

= 1 000 kr

   
Garanterat belopp = Premie efter premieavdrag / kapitaliseringsfaktorn
  = 1 000 kr /  66,06
  = 16,11 kr/månad
XS SM MD LG XL