Våra försäkringar

Vi arbetar för nöjda medlemmar och låga avgifter

– Kåpan är ett förvalt alternativ och vi är därför extra måna om att garantera trygghet och säkerhet till de medlemmar som inte själva har gjort ett aktivt val. Vi är också måna om att våra avgifter ska vara låga och att våra medlemmar ska vara nöjda med oss, säger Ulf Petersson försäkringschef.

Alla våra försäkringar är traditionella försäkringar vilket innebär att det är våra förvaltare som sköter förvaltningen. En traditionell försäkring innebär även att det finns en viss garanti. För vår produkt Kåpan Aktieval är den garantin mycket begränsad.

Ulf Petersson.jpg

Ulf Petersson,
försäkringschef

Kåpan Tjänste

Den här försäkringen har alla statligt anställda. Arbetsgivaren betalar in som minst motsvarande 2 procent av din lön till Kåpan Tjänste. Risken i placeringarna anpassas efter din ålder.

Läs mer om Kåpan Tjänste

Kåpan Valbar

Den här försäkringen kan du välja för den valbara delen i tjänstepensionen från din statliga anställning. Om du valt Kåpan Valbar anpassas risken i placeringarna efter din ålder.

Läs mer om Kåpan Valbar

Kåpan Aktieval

Den här försäkringen kan du välja för den valbara delen i tjänstepensionen från din statliga anställning. Om du valt Kåpan Aktieval blir dina pengar placerade i enbart aktier fram till du går i pension.

Läs mer om Kåpan Aktieval

Kåpan Flex

Den här försäkringen har alla statligt anställda. Arbetsgivaren betalar in motsvarande 1,5 procent av din lön till Kåpan Flex (0,5 procent om du är född före 1966). Risken i placeringarna anpassas efter din ålder.

Läs mer om Kåpan Flex

Kåpan Extra

Genom lokala kollektivavtal kan din arbetsgivare göra extra inbetalningar till din pension. För dig som är född före 1988 betalas de in till Kåpan Extra. Risken i placeringarna anpassas efter din ålder.

Läs mer om Kåpan Extra

Kåpan Plus

Kåpan Plus är en privat pensionsförsäkring som du själv har betalat in pengar till. Från januari 2016 är Kåpan Plus stängd för nya inbetalningar. Risken i placeringarna anpassas efter din ålder.

Läs mer om Kåpan Plus

Vi har låga kostnader

Vi arbetar aktivt med att effektivisera vår verksamhet. Våra kostnader som andel av förvaltat kapital, har minskat över tid. Vårt mål är att fortsätta sänka kostnaderna för att kunna ge dig som medlem en högre pension.

Vi tar inte ut någon fast avgift, den försäkringsavgift vi tar ut är 0,05 procent på ditt pensionskapital. Vi har också en kostnad för vår kapitalförvaltning. Vår kapitalförvaltningskostnad är 0,04 procent. Den dras från föreningens totala förvaltade kapital och din återbäringsränta blir därmed lägre. 

Läs mer om våra kostnader och avgifter

Blid visar våra avgifter.

Återbetalningsskydd

Det är möjligt att lägga till eller ta bort återbetalningsskydd på alla våra försäkringar.

Återbetalningsskydd innebär att om du dör innan hela din pension är utbetald betalar vi ut efterlevandepension till din familj. Din egen pension blir lägre med återbetalningsskydd.

Läs mer om återbetalningsskydd

Ditt sparande hos oss

Kåpan Tjänstepension förvaltar kollektiv­avtalad tjänste­pension för dig som är eller har varit statligt anställd. Vi är en tjänste­pensions­förening där medlemmarna äger verksamheten tillsammans. Vill du veta mer om den pension du har hos oss och mer om föreningen kan du läsa vår informations­broschyr.

Broschyr om din pensionsförsärking

XS SM MD LG XL