Vår kapitalförvaltning

Vårt mål är att ge dig en god  och långsiktig avkastning. Det gör vi genom att hitta en bra balans mellan risktaganden och säkra investeringar. Vårt mål är också att uppnå en hållbar investeringsprofil samtidigt som vi håller kostnaderna på en så låg nivå som möjligt.

Hur vi placerar ditt sparande

För de obligatoriska delarna i den statliga tjänstepensionen som du har hos oss tar vi hänsyn till din ålder när vi placerar ditt sparande. Det innebär att vi minskar andelen aktier och därmed risken när du blir äldre och närmar dig pension. För den valbara delen har du möjlighet att välja samma placeringsinriktning där risken anpassas efter din ålder i vår produkt Kåpan Valbar. Du kan även välja Kåpan Aktieval då placeras dina pengar i aktier fram till dess att du väljer att ta ut din pension.

Läs om hur vi placerar ditt sparande

Vi arbetar för hållbara och ansvarfulla investeringar

Vårt mål är att leverera en långsiktigt stabil pension till dig som sparare. Det vill vi göra till lägsta möjliga kostnad, samtidigt som vi vill bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i samhället. För att göra det tar vi hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i vår verksamhet och i våra investeringar. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Varje månadsskifte har vi en konsolideringsnivå på 100 procent

Enligt våra riktlinjer för konsolidering ska värdet på våra tillgångar preliminärt fördelas på samtliga försäkringar varje månad. Det innebär att återbäringsräntan sätts så att konsolideringsnivån vid varje månadsskifte blir 100 procent.

Läs mer om vår konsolidering

För dig som vill veta mer

För dig som vill veta mer om hur vi investerar vårt kapital, kan du läsa mer om det i våra investeringsriktlinjer.

Läs mer om våra investeringsriktlinjer

Kapitalförvaltningsmodell

XS SM MD LG XL