Kåpan Flex

Kåpan Flex är en del av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16 som alla statligt anställda har. Din arbetsgivare betalar varje månad in till Kåpan Flex motsvarande 1,5 procent av din lön om du är född 1966 eller senare och motsvarande 0,5 procent av din lön om du är född före 1966.

För dig som är född före 1988 är det här en ny del från 2024. 

Den här delen kan du använda för att till exempel gå ner i arbetstid innan du går i pension. Du får tidigast ta ut den från den månad du fyller 63 år. 

Kåpan Flex tecknas utan återbetalningsskydd, men det går att välja till återbetalningsskydd.

Så här fungerar återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att om du dör innan hela din pension är utbetald betalar vi ut efterlevandepension till din familj. I första hand går den till din make, maka eller sambo och i andra hand till dina barn oavsett ålder. Din egen pension blir lägre med återbetalningsskydd.

Vill du se om du har återbetalningsskydd på dina försäkringar kan du göra det om du loggar in på Mina sidor. Där kan du också lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet.

Logga in på Mina sidor

Hur länge gäller återbetalningsskyddet?

Om din pension betalas ut livet ut gäller återbetalningsskyddet till den månad du fyller 75 år. Om du valt att ta ut pensionen under en begränsad period gäller återbetalningsskyddet tills du fått din sista utbetalning.

När kan du lägga till eller ta bort återbetalningsskydd?

Du har möjlighet att lägga till återbetalningsskydd:
•    inom sex månader från det att din försäkring är nytecknad
•    inom ett år från det att du gift dig, blivit sambo eller fått barn
•    på kommande premier i en ny försäkring.

Du kan ta bort återbetalningsskyddet utan att du ändrat dina familjeförhållanden. Du kan inte lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet efter att du börjat ta ut din pension.

Vem får efterlevandepensionen?

Enligt Kåpan Pensioners generella förmånstagarförordnande går efterlevandepensionen i första hand till din make, maka, registrerade partner eller sambo och i andra hand till dina barn. I ett särskilt förmånstagarförordnande kan du ändra ordning eller fördelning och i viss mån vilka som ska få efterlevandepensionen. Du kan välja följande personer som förmånstagare:
•    make, maka, registrerad partner eller sambo
•    tidigare make, maka, registrerad partner eller sambo
•    barn, fosterbarn till dig eller till någon av personerna ovan.

Föräldrar eller syskon kan aldrig vara förmånstagare.

Vad kostar återbetalningsskydd?

Väljer du återbetalningsskydd blir din egen pension lägre. Det beror på att du inte får en del av kollektivets arvsvinst. Arvsvinsten består av kvarvarande pensionskapital från avlidna personers försäkringar utan återbetalningsskydd, som fördelas ut till andra försäkringar utan återbetalningsskydd.

Kostnaden för återbetalningsskyddet är inte exakt, utan beror på den framtida avkastningen och den faktiska livslängden hos de försäkrade i föreningen. Om du loggar in på Mina sidor kan du se vad skillnaden på månadsbeloppet blir just nu för din befintliga försäkring om du tar bort eller lägger till återbetalningsskydd.

Logga in på Mina sidor

I tabellen illustrerar vi med några exempel vad återbetalningsskyddet kan innebära i form av lägre pension från olika åldrar om du behåller skyddet hela tiden fram till din pension. Beräkningen bygger på att du är nyanställd och fortsätter arbeta fram till 65 år.

Ålder Utbetalning under 5 år Utbetalning livet ut
25 år -6 % -10 %
55 år -3 % -7 %


Arvsvinsten fördelas ut månadsvis, vilket innebär att försäkringar utan återbetalningsskydd får extra medel utöver återbäringsräntan. Om du har en försäkring utan återbetalningsskydd kan du i pensionsbeskedet se hur stor arvsvinsten är på din försäkring.

Kåpan Flex är traditionell försäkring med garanterad ränta. Du får en garanterad ränta på de pengar som arbetsgivaren betalar in. Om vi lyckas bättre än vi lovat i garantin får du återbäring.

Avkastning på ditt sparande

Vi har ett generationsbaserat sparande med tre generationsportföljer med olika återbäringsräntor. Vilken generationsportfölj du tillhör beror på din ålder.

Här hittar du aktuella återbäringsräntor

När du tar ut din pension får du minst ut ett garanterat pensionsbelopp varje månad under utbetalningstiden. Det garanterade pensionsbeloppet består av 80 procent av inbetalda premier plus en garanterad ränta som för närvarande är 1 procent.

Läs mer om garanterad pension

Vi har låga avgifter

Avgifterna för Kåpan Flex är låga. Vi ut en försäkringsavgift på 0,05 procent av ditt pensionskapital. Vår kapitalförvaltningskostnad är 0,04 procent. Kapitalförvaltningskostnaden ingår inte i avgiften men påverkar försäkringens värdeförändring.

Kåpan Flex har alla statligt anställda

Kåpan Flex är en del av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16 som alla statligt anställda har. Din arbetsgivare varje månad in till Kåpan Flex motsvarande 1,5 procent av din lön om du är född 1966 eller senare och motsvarande 0,5 procent av din lön om du är född före 1966.

Parterna på det statliga området, Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna OFR/S, P och O, SACO-S och SEKO har bestämt att det är Kåpan som ska förvalta pengarna i den här delen. Du kan därför inte flytta pengarna i Kåpan Flex till en annan försäkringsgivare.

Ta ut din pension

När du vill ta ut din pension behöver du ansöka om detta. Om du fyllt 54 år kan du planera och ansöka om din pension på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Pensionen betalas ut livet ut om du inte ansöker om annat. Du kan ta ut Kåpan Flex livet ut eller under en begränsad tid på 1 till 20 år. Du kan som tidigast ta ut Kåpan Flex den månad du fyller 63 år. 

 

Våra avgifter

Fast avgift:
0 kronor
Försäkringsavgift:
0,05 procent
Kapitalförvaltningskostnad:
0,04 procent

XS SM MD LG XL