Kåpan Aktieval

Du som är statligt anställd har en valbar del i tjänstepensionsavtalet PA 16. Väljer du oss kan du även välja mellan två alternativ:

  • Kåpan Valbar med balanserad risk, där placeringarna anpassas efter din ålder.
  • Kåpan Aktieval med högre risk, där placeringarna sker i enbart aktier fram till du går i pension.

I valet väljer du även om du vill ha din försäkring med eller utan återbetalningsskydd.

Det är hos SPV du gör valet.

Logga in och gör ditt val på SPV:s webbplats

Läs mer om den valbara delen på  SPV:s webbplats

Läs mer om Kåpan Aktieval i vårt faktablad:

Faktablad Kåpan Aktieval (pdf, nytt fönster)

Din arbetsgivare betalar varje månad in motsvarande 2,5 procent av din lön till den valbara delen. Om du är född 1988 eller senare och tjänar mer än 47 625 kronor i månaden får du också motsvarande 20 procent för lön från 47 625 kronor och uppåt.

Så här fungerar återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att om du dör innan hela din pension är utbetald betalar vi ut efterlevandepension till din familj. I första hand går den till din make, maka eller sambo och i andra hand till dina barn oavsett ålder. Din egen pension blir lägre med återbetalningsskydd.

Vill du se om du har återbetalningsskydd på dina försäkringar kan du göra det om du loggar in på Mina sidor. Där kan du också lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet.

Logga in på Mina sidor

Hur länge gäller återbetalningsskyddet?

Om din pension betalas ut livet ut gäller återbetalningsskyddet till den månad du fyller 75 år. Om du valt att ta ut pensionen under en begränsad period gäller återbetalningsskyddet tills du fått din sista utbetalning.

När kan du lägga till eller ta bort återbetalningsskydd?

Du har möjlighet att lägga till återbetalningsskydd:
•    inom sex månader från det att din försäkring är nytecknad
•    inom ett år från det att du gift dig, blivit sambo eller fått barn
•    på kommande premier i en ny försäkring.

Du kan ta bort återbetalningsskyddet utan att du ändrat dina familjeförhållanden. Du kan inte lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet efter att du börjat ta ut din pension.

Vem får efterlevandepensionen?

Enligt Kåpan Pensioners generella förmånstagarförordnande går efterlevandepensionen i första hand till din make, maka, registrerade partner eller sambo och i andra hand till dina barn. I ett särskilt förmånstagarförordnande kan du ändra ordning eller fördelning och i viss mån vilka som ska få efterlevandepensionen. Du kan välja följande personer som förmånstagare:
•    make, maka, registrerad partner eller sambo
•    tidigare make, maka, registrerad partner eller sambo
•    barn, fosterbarn till dig eller till någon av personerna ovan.

Föräldrar eller syskon kan aldrig vara förmånstagare.

Vad kostar återbetalningsskydd?

Väljer du återbetalningsskydd blir din egen pension lägre. Det beror på att du inte får en del av kollektivets arvsvinst. Arvsvinsten består av kvarvarande pensionskapital från avlidna personers försäkringar utan återbetalningsskydd, som fördelas ut till andra försäkringar utan återbetalningsskydd.

Kostnaden för återbetalningsskyddet är inte exakt, utan beror på den framtida avkastningen och den faktiska livslängden hos de försäkrade i föreningen.  I tabellen illustrerar vi med några exempel vad återbetalningsskyddet kan innebära i form av lägre pension från olika åldrar om du behåller skyddet hela tiden fram till din pension. Beräkningen bygger på att du är nyanställd och fortsätter arbeta fram till 65 år.

Ålder Utbetalning under 5 år Utbetalning livet ut
25 år -6 % -10 %
55 år -3 % -7 %


Arvsvinsten fördelas ut månadsvis, vilket innebär att försäkringar utan återbetalningsskydd får extra medel utöver återbäringsräntan. Om du har en försäkring utan återbetalningsskydd kan du i pensionsbeskedet se hur stor arvsvinsten är på din försäkring.

Löneväxling

Om du genom en enskild överenskommelse sätter av till pensionen, så kallad löneväxling, går de pengarna till den valbara delen.

Avkastning på ditt sparande

Kåpan Aktieval är en traditionell försäkring med högre risk. Fram tills du väljer att ta ut din pension placeras kapitalet med högre risk i enbart aktierelaterade tillgångar. När du väljer att ta ut din pension placeras kapitalet med lägre risk. Pengarna placeras då med 20 till 35 procent av kapitalet i aktierelaterade tillgångar, 50 till 65 procent i ränterelaterade tillgångar och 10 till 20 procent i fastighetsrelaterade tillgångar.

Här hittar du aktuella återbäringsräntor för alla återbäringsgrupper

Garantin för Kåpan Aktieval är mycket begränsad

Garantin i den här försäkringen är mycket begränsad. Det måste den vara eftersom kapitalet placeras i enbart aktier som kan variera mycket i värde.

När premier betalas in av din arbetsgivare kommer bara 20 procent att användas när vi räknar fram ditt garanterade värde. Garantiräntan är noll och med en löpande avgift gör det att det garanterade värdet minskar ytterligare.

Vi har låga avgifter

Avgifterna för Kåpan Aktieval är låga. Varje år tar vi ut en avgift på 0,05 procent av ditt pensionskapital. Vår kapitalförvaltningskostnad är 0,04 procent. Kostnaden ingår inte i avgiften men påverkar försäkringens värdeförändring.

Om du vill flytta dina pengar

Pengar i Kåpan Aktieval kan flyttas från oss till en annan försäkringsgivare. Du gör det genom att logga in på Mina sidor på spv.se.

Ta ut din pension

När du vill ta ut din pension behöver du ansöka om den. När du fyllt 54 år kan du planera och ansöka om din pension på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Pensionen betalas ut livet ut. Du kan även ansöka om att ta ut pensionen under en begränsad tid på 10 till 20 år. Om du är född före 1966 kan du ta ut Kåpan Aktieval som tidigast den månad du fyller 61 år. Om du är född 1966 eller senare kan du som tidigast ta ut Kåpan Aktieval den månad du fyller 63 år. Vissa anställningar kan ge rätt att ta ut Kåpan Aktieval från 61 år. 

Våra avgifter

Fast avgift:
0 kronor
Försäkringsavgift:
0,05 procent
Kapitalförvaltningskostnad:
0,04 procent

XS SM MD LG XL