Kåpan Tjänste

Kåpan Tjänste är en del av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16 som alla statligt anställda har. Arbetsgivaren betalar varje månad in motsvarande 2 procent av din lön till Kåpan Tjänste. Om du är född 1988 eller senare och du tjänar mer än 46 438 kronor i månaden betalar din arbetsgivare in motsvarande 10 procent för lön från 46 438 kronor och uppåt.

Kåpan Tjänste tecknas utan återbetalningsskydd, men det går att välja till återbetalningsskydd.

Så här fungerar återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att om du dör innan hela din pension är utbetald betalar vi ut efterlevandepension till din familj. I första hand går den till din make, maka eller sambo och i andra hand till dina barn oavsett ålder. Din egen pension blir lägre med återbetalningsskydd.

Vill du se om du har återbetalningsskydd på dina försäkringar kan du göra det om du loggar in på Mina sidor. Där kan du också lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet.

Logga in på Mina sidor

Hur länge gäller återbetalningsskyddet?

Om din pension betalas ut livet ut gäller återbetalningsskyddet till den månad du fyller 75 år. Om du valt att ta ut pensionen under en begränsad period gäller återbetalningsskyddet tills du fått din sista utbetalning.

När kan du lägga till eller ta bort återbetalningsskydd?

Du har möjlighet att lägga till återbetalningsskydd:
•    inom sex månader från det att din försäkring är nytecknad
•    inom ett år från det att du gift dig, blivit sambo eller fått barn
•    på kommande premier i en ny försäkring.

Du kan ta bort återbetalningsskyddet utan att du ändrat dina familjeförhållanden. Du kan inte lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet efter att du börjat ta ut din pension.

Vem får efterlevandepensionen?

Enligt Kåpan Pensioners generella förmånstagarförordnande går efterlevandepensionen i första hand till din make, maka, registrerade partner eller sambo och i andra hand till dina barn. I ett särskilt förmånstagarförordnande kan du ändra ordning eller fördelning och i viss mån vilka som ska få efterlevandepensionen. Du kan välja följande personer som förmånstagare:
•    make, maka, registrerad partner eller sambo
•    tidigare make, maka, registrerad partner eller sambo
•    barn, fosterbarn till dig eller till någon av personerna ovan.

Föräldrar eller syskon kan aldrig vara förmånstagare.

Vad kostar återbetalningsskydd?

Väljer du återbetalningsskydd blir din egen pension lägre. Det beror på att du inte får en del av kollektivets arvsvinst. Arvsvinsten består av kvarvarande pensionskapital från avlidna personers försäkringar utan återbetalningsskydd, som fördelas ut till andra försäkringar utan återbetalningsskydd.

Kostnaden för återbetalningsskyddet är inte exakt, utan beror på den framtida avkastningen och den faktiska livslängden hos de försäkrade i föreningen. Om du loggar in på Mina sidor kan du se vad skillnaden på månadsbeloppet blir just nu för din befintliga försäkring om du tar bort eller lägger till återbetalningsskydd.

Logga in på Mina sidor

I tabellen illustrerar vi med några exempel vad återbetalningsskyddet kan innebära i form av lägre pension från olika åldrar om du behåller skyddet hela tiden fram till din pension. Beräkningen bygger på att du är nyanställd och fortsätter arbeta fram till 65 år.

Ålder Utbetalning under 5 år Utbetalning livet ut
25 år -6 % -10 %
55 år -3 % -7 %


Arvsvinsten fördelas ut månadsvis, vilket innebär att försäkringar utan återbetalningsskydd får extra medel utöver återbäringsräntan. Om du har en försäkring utan återbetalningsskydd kan du i pensionsbeskedet se hur stor arvsvinsten är på din försäkring.

Kåpan Tjänste är traditionell försäkring med garanterad ränta. Du får en garanterad ränta på de pengar som arbetsgivaren betalar in. Om vi lyckas bättre än vi lovat i garantin får du återbäring.

Avkastning på ditt sparande

Kåpan Tjänste är traditionell försäkring med garanterad ränta. Du får en garanterad ränta på de pengar som arbetsgivaren betalar in. Om vi lyckas bättre än vi lovat i garantin får du återbäring.

Vi har ett generationsbaserat sparande med tre generationsportföljer med olika återbäringsräntor. Vilken generationsportfölj du tillhör beror på din ålder.

Här hittar du aktuella återbäringsräntor

När du tar ut din pension får du minst ut ett garanterat pensionsbelopp varje månad under utbetalningstiden. Det garanterade pensionsbeloppet består av 80 procent av inbetalda premier plus en garanterad ränta som för närvarande är 1 procent.

Läs mer om garanterad pension

Vi har låga avgifter

Avgifterna för Kåpan Tjänste är låga. Vi ut en försäkringsavgift på 0,06 procent av ditt pensionskapital. Vår kapitalförvaltningskostnad är 0,04 procent. Kapitalförvaltningskostnaden ingår inte i avgiften men påverkar försäkringens värdeförändring.

Den här delen är obligatorisk

Kåpan Tjänste är en obligatorisk del av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16 .För alla statligt anställda betalar arbetsgivaren varje månad in motsvarande 2 procent av din lön till Kåpan Tjänste. Om du är född 1988 eller senare och du tjänar mer än 46 438 kronor i månaden betalar din arbetsgivare in motsvarande 10 procent för lön från 46 438 kronor och uppåt.

Parterna på det statliga området, Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna OFR/S, P och O, SACO-S och SEKO har bestämt att det är Kåpan Pensioner som ska förvalta pengarna i den här delen. Du kan därför inte flytta pengarna i Kåpan Tjänste till en annan försäkringsgivare.

Ta ut din pension

När du vill ta ut din pension behöver du ansöka om detta. Om du fyllt 54 år kan du planera och ansöka om din pension på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor
Pensionen betalas ut livet ut om du inte ansöker om annat. Du kan ta ut Kåpan Tjänste livet ut eller under en begränsad tid på 5 till 20 år. Har du en försäkring enligt PA-91 eller ITP-P kan du ta ut hela försäkringen fram tills du fyller 65 år. Du måste då ta ut den under minst tre år. Det innebär att du måste börja ta ut din pension senast från den månad du fyller 62 år.

Du kan ta ut Kåpan Tjänste tidigast:

  • från 61 år om du tillhör avdelning 2 i PA 16
  • från samma ålder som den allmänna pensionen (idag 63 år) om du tillhör avdelning 1 i pensionsavtalet PA 16
  • från 60 år om du tillhör pensionsavtalet PA-91 och slutat i staten efter 2002
  • från 55 år om du tillhör pensionsavtalet PA-91 och slutat i staten före 2003
  • från 55 år om du tillhör pensionsavtalet ITP-P.

 

Våra avgifter

Fast avgift:
0 kronor
Försäkringsavgift:
0,06 procent
Kapitalförvaltningskostnad:
0,04 procent