Publikationer

Här hittar du Kåpan Pensioners publikationer. Du kan ladda ner alla publikationerna som pdf.

Broschyr om din pensionsförsäkring (pdf, nytt fönster)

Information om din pensionsförsäkring.

Stadgar för Kåpan Pensioner (pdf, nytt fönster)

Stadgar för Kåpan Pensioner som gäller från och med 28 april 2021. Innehåller bland annat allmänna försäkringsvillkor och information om garanterade räntor.

Investeringsriktlinjer(pdf, nytt fönster)

Investeringsriktlinjerna är beslutade av styrelsen. De reglerar hur vi ska förvalta vårt kapital.

Ersättningspolicy (pdf, nytt fönster)

Information om hur vi hanterar ersättning till anställda på Kåpan Pensioner.

XS SM MD LG XL