Finansiell redovisning

Nedan hittar du vår finansiella redovisning. Du kan ladda ner rapporterna i pdf-format.

Tidigare årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar

Årsredovisning 2021 (pdf, nytt fönster)
Hållbarhetsredovisning och innehavsförteckning 2021 (pdf, nytt fönster)
Röstning 2021
Ägarengagemang 2021
Delårsrapport  januari till juni 2022 (pdf, nytt fönster)

Årsredovisning 2020 (pdf, nytt fönster)
Hållbarhetsredovisning 2020 (pdf, nytt fönster)
Innehavsförteckning 2020 (pdf, nytt fönster)
Röstning 2020 (pdf, nytt fönster)
Delårsrapport  januari till juni 2020 (pdf, nytt fönster)

Årsredovisning 2019 (pdf, nytt fönster)
Hållbarhetsredovisning 2019 (pdf, nytt fönster)
Delårsrapport  januari till juni 2019 (pdf, nytt fönster)

Årsredovisning 2018 (pdf, nytt fönster)
Hållbarhetsredovisning 2018 (pdf, nytt fönster)
Delårsrapport  januari till juni 2018 (pdf, nytt fönster)

Årsredovisning 2017 (pdf, nytt fönster)
Hållbarhetsredovisning 2017 (pdf, nytt fönster)
Delårsrapport  januari till juni 2017 (pdf, nytt fönster)

Årsredovisning 2016 (pdf, nytt fönster)
Hållbarhetsredovisning 2016 (pdf, nytt fönster)
Delårsrapport  januari till juni 2016 (pdf, nytt fönster)

Årsredovisning 2015 (pdf, nytt fönster)
Hållbarhetsredovisning 2015 (pdf, nytt fönster)
Delårsrapport  januari till juni 2015 (pdf, nytt fönster)

Årsredovisning 2014 (pdf, nytt fönster)
Delårsrapport  januari till juni 2014 (pdf, nytt fönster)

Årsredovisning 2013 (pdf, nytt fönster)
Delårsrapport  januari till juni 2013 (pdf, nytt fönster)

Årsredovisning 2012 (pdf, nytt fönster)
Delårsrapport  januari till juni 2012 (pdf, nytt fönster)

Årsredovisning 2011 (pdf, nytt fönster)

Årsredovisning 2010 (pdf, nytt fönster)

Årsredovisning 2009 (pdf, nytt fönster)

Årsredovisning 2008 (pdf, nytt fönster)

Årsredovisning 2007 (pdf, nytt fönster)

Årsredovisning 2006 (pdf, nytt fönster)

Årsredovisning 2005 (pdf, nytt fönster)

Årsredovisning 2004 (pdf, nytt fönster)

Årsredovisning 2003 (pdf, nytt fönster)

XS SM MD LG XL