Om Kåpan

Kåpan Pensioner förvaltar kollektivavtalad tjänstepension för dig som är eller har varit statligt anställd. Vi erbjuder en traditionell pensionsförsäkring med långsiktigt god avkastning. Kåpan Pensioner är en tjänstepensionsförening. Det innebär att medlemmarna äger verksamheten tillsammans.

Föreningen förvaltar över 130 miljarder kronor för fler än 850 000 medlemmar. Vi är ett litet försäkringsföretag med ett stort och viktigt uppdrag. Vårt mål är att leverera en långsiktigt stabil pension till våra medlemmar med bra avkastning. Det vill vi göra till lägsta möjliga kostnad, samtidigt som vi vill bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i samhället. För att göra det gör vi långsiktiga val för att balansera risk och avkastning samtidigt som vi tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i vår verksamhet och i våra investeringar.

Kåpan bildades 1992 av parterna på det statliga avtalsområdet. Namnet Kåpan är en förkortning av benämningen kompletterande ålderspension. Kåpan är också samlingsnamnet på våra olika pensionsförsäkringar.

Verksamhetsmål

Vårt huvudändamål är att förvalta premiebestämda pensioner för statligt anställda och tidigare statligt anställda som omfattas av pensionsavtalen PA 16 och PA-91.

PA 16 är ett pensionsavtal mellan å ena sidan Arbetsgivarverket och å andra sidan de tre fackliga arbetstagarorganisationerna OFR/S, P och O, SACO-S och SEKO.

PA-91 har tecknats mellan Arbetsgivarverket och SACO-S, SEKO TCO-OF/S, P och O, men även mellan andra parter som tecknat pensionsavtal som knyter an till PA-91.

Daggkåpan

Vi har valt att använda daggkåpan som symbol för att ge färg till en annars stramt utformad kommunikation.

Daggkåpan (Alchemilla vulgaris L) känns igen på sina unikt formade rosettblad. I dess centrum samlas tidiga morgnar vattendroppar till en skimrande pärla. Dropparna bildas genom att bladen nattetid utsöndrar vatten som växten tagit upp genom roten, så kallad guttation, som trots växtens namn inte är dagg.

XS SM MD LG XL