Exempel på hållbara investeringar

Vi arbetar hela tiden med att förbättra vårt arbete inom hållbarhet. Här lyfter vi fram intressanta gröna investeringar eller andra åtgärder vi gjort inom hållbarhet.

Gröna obligationer är en viktig del av vår ränteportfölj

En grön obligation är kapital som öronmärkts för att skapa miljönytta. Det kan röra sig om ett specifikt projekt eller tillgång som någon behöver låna pengar till. Vi strävar efter att kontinuerligt öka andelen gröna obligationer i vår ränteportfölj. Vid årsskiftet 2022 bestod vår ränteportfölj av drygt 12 procent gröna obligationer.

Vi har bland annat investerat i ett antal gröna obligationer utgivna av kommuner (regioner) och vi har även investerat i svenska statens gröna statsobligation. Vi investerade också i Världsbankens nya temaobligation som stödjer FN:s mål för hållbar utveckling, när de gavs ut 2021. Obligationen är en del av Världsbankens strategi för att belysa projekt och program som fokuserar på jämställdhet och hälsa, med betoning på hur Covid-19 oproportionerligt påverkar kvinnor.  

Hållbara fastighetsprojekt

Sveafastigheter, en av våra större investeringar inom fastigheter har under de senaste åren fått flera utmärkelser och nomineringar för sina hållbara bostäder.

Under senaste tiden har Sveafastigheter arbetet med särskilt fokus på social hållbarhet och prövat några nya koncept för att minska ensamhet och öka gemenskapen med grannarna.

Några exempel är projektet Hydran i Västerås, ett trygghetsboende med 100 lägenheter för boende i åldern 65+ och Rudbeckia i Uppsala där Sveafastigheter tillsammans med en förening byggt ett kollektivhus.

Bostadsområdet Hydran

En viktig frågeställning för Sveafastigheter i projektet Hydran var om det är möjligt att bygga bort ensamhet. Med trygghetsboendet Hydran har Sveafastigheter knäckt stora delar av ensamhetskoden, och dessutom gjort det med innovativa klimatsmarta lösningar för framtida generationer. Exempelvis pryds taket av solceller som värmer upp fastigheten.

Hydran är byggt för gemenskap med generösa gemensamma utrymmen både inne och ute. Det är lite som ett kollektiv och Hydran har en egen trygghetsvärd som finns där för de boende och lyssnar in, ordnar aktiviteter efter förslag och kommer med egna initiativ. I början av 2022 vann Sveafastigheter Kundkristallen för trygghetsboendet Hydran, som har Sveriges nöjdaste hyresgäster i nyproduktion.

image8cv8.png

Foto: Sveafastigheter

Bostadsområdet Rudbeckia

Bo själv, tillsammans med andra. Under 2021färdigställdes Sveafastigheters första kollektivhus, Rudbeckia. Huset har 42 fullt utrustade hyreslägenheter i olika storlekar, och dessutom 400 kvm gemensamma ytor med bland annat storkök, vardagsrum och hobbyrum.

I Rudbeckia blandas människor i olika åldrar och bakgrunder. De boende talar redan om fördelarna med att bo lite mer tillsammans. Exempelvis märks det hur barnen i huset gillar alla nya vänner i olika åldrar. På taket finns en stor gemensam takterrass. Taket pryds också av sedum som ökar den biologiska mångfalden och solceller som värmer upp huset. Rudbeckia är byggt med omtanke om såväl människor som klimatet.

image0ti2c.png

Foto: Sveafastigheter

Förnyelsebar energi för en ljusare framtid

En av våra större investeringar inom infrastruktur är JP Morgan Infrastructure Investment Fund. Fonden har en väl etablerad process samt policy för sitt hållbarhetsarbete och hållbarhet är en integrerad del i investeringsprocessen. Detta är några exempel på investeringar som ingår i fonden:

  • Sonnedix Power Holdings, utvecklar, finansierar, bygger och driver solcellsanläggningar runt om i världen. Bolaget tar ett stort socialt ansvar i sin affärsverksamhet, de engagerar sig i de samhällen där de verkar.
  • Värmevärden, är ett svenskt energiföretag som levererar fjärrvärme till bostäder och privatkunder. Verksamheten bedrivs miljövänligt då företagets produktion av fjärrvärme nästan uteslutande baseras på förnyelsebara energikällor.
  • Ventient Energy är Storbritanniens ledande bolag inom produktion av vindkraft. Bolaget strävar efter att vara en lokal arbetsgivare där de har sina vindkraftparker och använder i möjligaste mån lokala entreprenörer för underhåll av parkerna.

blobid1.jpg

Vi verkar för ett hållbart skogsbruk

Vi har sedan många år tillbaka betydande investeringar i skog framför allt via ägande i Gysinge Skog. Skogen brukas utifrån ett hållbart synsätt, skogsbruket ska långsiktigt ge ekonomisk avkastning och samtidigt ta hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden. Biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas. Gysinge Skog är FSC- och PEFC certifierade.

XS SM MD LG XL